HOME | POPPENVILLA | BIJ DE KINDEREN | VISIE | NIEUWS | MEDIA REVIEWS | LEVERANCIERS KOOP Villa CONTACT
 
     
 
   
   
 

villa
voor de kinderen van de kinderen
 
 

De PoppenVilla geeft een duurzame bescherming aan poppen en daarmee aan het instinct van een kind.

 
 

De kind-hoge [verrijdbare] PoppenVilla biedt kinderen een ontmoetingsplek om nieuwe vriendjes te maken [extravert]. Spel is hun taal en stimuleert spontaan het oefenen met sociale vaardigheden. Een eventuele taalbarrière is geen rem meer op nieuwe ontmoetingen. Daarnaast biedt de villa kinderen de mogelijkheid om zich terug te trekken in hun eigen wereld [introvert], waar hun dierbare poppen en knuffels [30 centimeter] en auto’s veilig kunnen verblijven. Zij hebben voor kinderen dikwijls een grote hechtings- en vertrouwensfunctie.

 

Liliane Limpens: "Spelen met de PoppenVilla is spelen met hout. Jonge kinderen kunnen zo het natuurprodukt hout voelen, hout ruiken, hout zien. Hout is zo'n wezenlijk en prachtig produkt, een opbrengst van onze aarde. De villa levert een bijdrage aan een duurzaamheidsbesef op jonge leeftijd."

 

Kinderen kunnen in fantasiespel ervaringen verwerken als ze spelen zonder een vooropgezet doel. In het zorgvuldig, vooral intuïtief, waarnemen van spel kan de taal van jonge kinderen begrepen worden.

 
 
 
 
 
 
 

Liliane Limpens: "Mijn beweegreden om de PoppenVilla te ontwerpen is om aan kinderen en aan hun kinderen een eigen droomvilla te geven, een veilige haven. In een topkwaliteit. Niet voor piepkleine popjes, maar voor hun handzame lievelingspoppen. Een domein waar uitsluitend zij de waarden en normen, omgangsvormen, perspectieven en vrijheden bepalen en kunnen beïnvloeden. De villa trekt de aandacht van kinderen naar hun eigen leven."

 

"In het poppenspel kon ik destijds wegdromen over een bloeileven in de toekomst, het hielp me een beetje om te ontsnappen aan de gezins- en schoolbeklemming. In Scott Tracy van de Thunderbirds zag ik als klein meisje de blauwdruk van de man met wie ik later zou willen leven en werken. Integer, empathisch, een trefzekere communicatie, stressbestendig en gericht op het efficiënt redden van mensenlevens op heel geavanceerde en unieke wijze."

 

"Als 6-jarige kon ik uitsluitend via de speltaal volwassenen bereiken. Het samenspel met de poppen stimuleerde het contact met vriendinnetjes. Deze ervaringen wil ik graag doorgeven aan de kinderen van nu. Zozeer zelfs dat ik in 1999 besloot een eigen bedrijf te starten, uitsluitend met de LILIANE PoppenVilla, het eerste duurzame en exclusieve woonhuis voor poppen met een lengte van 30 centimeter."

 

"De impliciete boodschap die naar kinderen uitgaat is: 'Kijk hier is een villa speciaal voor jullie kinderen. De villa is sterk, verrijdbaar en uitgevoerd in duurzame, design materialen. Daar is niet op bezuinigd. Integendeel. Als jullie kinderen - de poppen - gelukkig zijn, draagt dat bij aan jullie eigen geluk'."

 

"Nu jongens op grote schaal de specifieke jongenspop gebruiken verandert er iets. Door vanuit de positie van de pop - de ander - te spelen wordt het empathisch vermogen geprikkeld."

 

"De villa is blank gelakt. De afwezigheid van kleur zorgt ervoor dat het speelmeubel een rustig element in een ruimte is. Dit is van invloed op het - dikwijls turbulente - gemoed van kinderen. Bovendien brengen de poppen en hun accessoires al een overvloed aan kleur mee."

 

"Eigenlijk is het zo dat ik met de PoppenVilla een gewenst beeld creëer: kinderen hebben recht op exact hetzelfde als hun ouders… of misschien zelfs wel een beetje meer… ‘Papa en mama een granieten aanrechtblad, roestvrijstalen kranen, dubbele wastafels, een design bed… dan voor de kinderen en hun poppen eveneens!’."

 

Liliane Limpens: "Volwassenen kunnen aanzienlijk meer leren van kinderen dan waarvan nog dikwijls wordt uitgegaan, met name van hun hogere sensitiviteit. Deze optie zorgt voor een betere doorstroming van het contact. De PoppenVilla by Liliane visualiseert deze gelijkwaardigheid en daarin ervaren kinderen respect, liefde. Net zo waarachtig als hout."

 
Het begin ligt bij de start. Bij de kinderen van de kinderen.
 
 
 

 
 
 

Het grootste avontuur dat kinderen in een [varend] hotel kunnen aangaan, is het vinden van nieuwe vriendjes. De PoppenVilla is hun centrale ontmoetingspunt. Verveling is verleden. Ouders kunnen ontspannen. Al spelend verbinden de kinderen zich met elkaar, in de lobby, de lounge of het restaurant. Onafhankelijk van de woordentaal die zij spreken. Poppen, knuffels en auto’s die in de koffer zijn meegereisd, vinden in het hotel zowaar een eigen huis!

 

Hilton Hotel Amsterdam | Caroline Receveur en Lotte Dijkmans: "Bizar mooi! Het lijkt wel alsof kinderen weten dat het hier om een heel hoogwaardig speelmeubel gaat, ze gaan zo netjes met de PoppenVilla om! Het opruimen van de kids corner vraagt aanzienlijk minder tijd van ons dan voorheen.”

 

In de kinderopvang en het [speciaal] basisonderwijs wordt de PoppenVilla gebruikt voor solitair spel | samenspel | sociaal-emotionele ontwikkeling | handelingsgericht werken [wet passend onderwijs].

 

Twee voormalige leerkrachten Ineke en Ingrid Stemfoort te Rucphen: "Wij komen oorspronkelijk uit het basisonderwijs en hebben in 20 jaar al heel wat spelmateriaal voorbij zien komen. Echter deze prachtige, doordachte, degelijke PoppenVilla staat met stip bovenaan de lijst van duurzame en uitnodigende materialen!!".

 

In de zorg voor kinderen met [meervoudige] beperkingen ondersteunt de PoppenVilla het werk van leerkrachten, orthopedagogen, psychotherapeuten, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 

Op logopedisch vlak heeft de PoppenVilla ook haar toepassingsmogelijkheden. Door de kindhoogte en door de open constructie is de villa bruikbaar bij groepstherapie en in kleutergroepjes. Met name bij trainingen in articulatietherapie is een speels karakter belangrijk. Allerlei oefenwoorden uit de basiswoordenschat kunnen met de inzet van [de meubels van] de PoppenVilla worden geoefend. De villa draagt ook bij aan onderzoekstesten, aan het uitlokken van spontane spraak en taal en aan het observeren ervan, en aan de analyse van spreektaal. De ouderbetrokkenheid heeft binnen de logopedie een hoge prioriteit, het villa-ontwerp nodigt uit tot samenspel tussen ouder en kind. Kinderen kunnen hun eigen, vertrouwde pop of auto van thuis meenemen.

 

Adelante Zorggroep Valkenburg a/d Geul | Veronique Maessen: "De PoppenVilla waar kinderen met hun eigen speelpop of knuffel een rol in kunnen spelen heeft een meerwaarde vanwege de herkenbaarheid en vertrouwdheid. Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. Daarbij heeft de grootte van de PoppenVilla ook als voordeel dat onze doelgroep kinderen [meervoudig en/of fysiek beperkt] er gemakkelijker mee kunnen spelen dan met de gangbare poppenhuizen."

 

In de geestelijke gezondheidszorg wordt de PoppenVilla [spel-] therapeutisch ingezet om contact te maken met kinderen [en zelfs met pubers], voor observatie en ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De villa wordt ook gebruikt voor systemisch werk en familieopstellingen met volwassenen.  Een gezondheidszorgpsycholoog spreekt van: ‘PoppenVilla goed voor beleving en behandeling'.

 

GZ Psycholoog Stankiewicz in RIAGG Jaarverslag: "De PoppenVilla is een heel fijn middel om contact te maken met kinderen. Zeker voor kinderen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten. De villa wordt voor heel diverse problemen gebruikt; van hechtingsproblemen, misbruik, gedragsproblemen tot verwaarlozing."

 

Thuis is de villa gezellig. En leerzaam voor ouders, want door te luisteren naar de verhalen en te kijken naar de bewegingen 'ontpoppen' de ontwikkelingsfasen van hun kinderen zich.

 

Ellen Kuiper: "Onze jongste dochter Isabel [10 jaar] vindt dagelijks haar rust tijdens het spelen met de PoppenVilla. Voor haar is dat zeer belangrijk: zij is slechthorend en fantasiespel is voor slechthorende kinderen essentieel. Niet alleen voor de taalontwikkeling, maar ook voor de verwerking en voor het creëren van een eigen wereld als de wereld om haar heen even wat te druk wordt."

 

De villa in centra en gezinnen voor [crisis] opvang draagt bij aan een warmere woonatmosfeer en appelleert aan een gevoel van eigenwaarde bij kinderen. Samenspel door middel van de villa houdt de directe confrontatie wat op afstand, waarna het sluiten van vriendschap met lotgenoten en het verwerken van ervaringen iets eenvoudiger wordt. Zorgverleners gebruiken de villa professioneel.

 

Gezinshuisouders: "Het is maar een kleine anekdote, maar wij zien zo ongelofelijk de waarde van spel bij deze getraumatiseerde kinderen [trouwens ook voor gezond opgroeiende kinderen] ... Geweldig toch dat de PoppenVilla tot dit spel uitnodigt, dat daardoor dingen benoemd worden. Wie weet wat voor een belangrijke rol de villa in de verwerking speelt!!".

 

Poppen symboliseren de intuïtie, de ziel. Zoals in het sprookje Vasalisa.

 
 
 
 
 
 
Samenvatting visie www.lilianelimpens.nl/PoppenVilla.htm
 

De ontwerper Liliane Limpens was eerder hoofd- en eindredacteur van het kunsttijdschrift Harlekijn, hoofd van de informatieafdeling van de nationale organisatie voor de kunsteducatie en initiatiefnemer | bestuurslid van het Ronald McDonald Huis Maastricht, een opvangvoorziening voor familie van ernstig zieke kinderen in het academisch ziekenhuis Maastricht.

 

   
 
     
 
HOME | POPPENVILLA | BIJ DE KINDEREN | VISIE | NIEUWS | MEDIA REVIEWS | LEVERANCIERS KOOP Villa CONTACT