HOME | POPPENVILLA | BIJ DE KINDEREN | VISIE | NIEUWS | MEDIA REVIEWS | VERKOOP | WEBSHOP | CONTACT
 
     
     
 
   
 

   
   

door Liliane Limpens 5 maart 2015

 

Economische missie Polen

 

POPPENVILLA OP DE WARSAW

 

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

 

Het Early Years Centre van de British International School in Warschau verwerft een poppenvilla voor haar kinderen van 2½ tot 7 jaar. De aankoop is een resultaat van de economische missie naar Polen in mei 2014.

 
   

The British International School in Warsaw is part of Nord Anglia Education, a worldwide leader in providing high quality, innovative education to thousands of students across the globe. Supported and directed by a team of educational experts, Nord Anglia Education’s Schools are located in Asia, USA, Europe and the Middle East. 

 
   

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 28 februari 2015

 

Ki.D.S. Superstudio Group | Unduetrestella Italy

 

KIDS DESIGN AT SUPERSTUDIO MILAAN

 

Tijdens de Internationale Milaan Design Meubelbeurs 2015 start de eerste editie van een nieuw design project voor kinderen: Ki.D.S | Kids Design at Superstudio. De Nederlandse Poppenvilla is geselecteerd om er acte de présence te geven.

 
   

"As for the selection of companies and brands participating to Ki.D.S. | Kids Design at Superstudio the Italian organizing company unduetrestella keeps up with its research and world-wide scouting, to highlight brands and companies dedicated and involved in creating and producing the best design for kids."

 
   

"The eminent spaces of Superstudio Più, headquarter of the new project SuperDesign Show during the Design Week 2015, opens the door to the world of children, hosting Ki.D.S. Kids Design at Superstudio, an ambitious exhibition project by the most interesting international furniture brands and companies for infants."

 
   
Milaan 14 - 19 april 2015  
Ki.D.S. SuperDesign Show | Fuorisalone 2015  
Superstudio Più  
Via Tortona 27 Milaan  
   

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 25 februari 2015

 

Autens coaching & training

 

KRACHT VAN DE POPPENVILLA

 

Françoise Vaartjes | kindercoach | pedagogisch adviseur: "Al enige tijd volg ik het pad van de Poppenvilla met veel interesse; mijn bewondering voor dit grandioze item groeit met de dag. Niet alleen is het multifunctioneel inzetbaar."

 
   

"De kracht van de Poppenvilla wordt op een steeds breder terrein gezien en ingezet. Deze erkenning komt zoveel kinderen ten goede! Het maakt kinderen mogelijk op een creatieve en ongedwongen wijze, in een speelse en veilige setting, met hun gevoelens en emoties bezig te zijn. Onbekend wordt vertrouwd, er is ruimte voor authenticiteit. Deuren gaan open die door nare ervaringen gesloten zijn...de Poppenvilla is een aanwinst om trots op te zijn! Een GROOT compliment voor Liliane Limpens! Jouw Poppenvilla maakt voor kinderen hét verschil!"

 
   

Autens coaching & training begeleidt [kwetsbare] kinderen en jongeren. Uitgangspunt is de eenvoud, terug naar de basis om vanaf de bodem de complexiteit te doorbreken en rust en overzicht te bieden.

 
   
 
 

   
   

door Liliane Limpens 23 februari 2015

 

Therapeutisch gebruik voor kinderen met trauma

 

POPPENVILLA GAAT ONTZETTEND VEEL

 

GOEDS DOEN...

 

LEntl en drie basisscholen in de Rotterdamse wijk Bloemhof ontwikkelen een support systeem voor mensen die kinderen ondersteunen: ouders, leerkrachten, de gemeenschap.

 
   

De transculturele systeemtherapie-poli blijkt in toenemende mate van belang. Het aantal kinderen met hechtingsproblemen en trauma's is hoog in Bloemhof. Toch blijven ze vaak onopgemerkt.

 
   

Josephine Verhoef: "De poppenvilla is als therapeutisch instrument ontzettend behulpzaam, juist omdat veel kinderen met trauma's in deze wijken het moeilijk vinden om woorden te vinden om te vertellen wat ze meemaakten of wat er speelt."

 
   

"De transculturele systeemtherapeuten ervaren het werken met poppen als bijzonder effectief, laagdrempelig en 'voorbij het verbale'. Zeker bij getraumatiseerde kinderen met andere culturele achtergronden [en vaak gevlucht uit oorlogssituaties] helpt dat enorm. De poppenvilla geeft daar een unieke, extra dimensie aan. Dit huis helpt ons om een huis te bouwen voor velen. De poppenvilla gaat ontzettend veel goeds doen…".

 
   

LEntl Joint Values Networks ondersteunt en versterkt de omgeving van kinderen van 0 tot 12 jaar in kwetsbare, grootstedelijke wijken, om gaandeweg perspectief te verbeteren. Vanuit basisscholen creëert LEntl ruimte voor ontmoetingen, leren en 'thuis voelen'.

 
   
 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 8 februari 2015

 

Kinderopvang Het Kinderhonk Amsterdam

 

POPPENVILLA IN VILLA VONDEL

 

De poppenvilla straalt in het kinderdagverblijf Het Middenhonk Amsterdam, een naschoolse opvang en een kinderdagverblijf met drie horizontale groepen: een baby, dreumes en peutergroep. In deze groepen zitten kinderen van min of meer dezelfde leeftijd bij elkaar. Het voordeel van een horizontale groep is dat de pedagogisch medewerker de aandacht, dagritme en activiteiten geheel kan afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Bovendien heeft een kind op de horizontale groep altijd voldoende vriendjes van de eigen leeftijd om zich heen.

 
   
 
   

En er is ook een poppenvilla in het prachtige kinderdagverblijf Villa Vondel Amsterdam, eveneens van Het Kinderhonk. Voor kinderen van nul tot vier jaar op het kinderdagverblijf, en voor kinderen van vier tot dertien jaar op de naschoolse opvang. De locatie ligt op loopafstand van het Vondelpark, waar iedere dag met de kinderen wordt gewandeld.

 
   
 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 27 oktober 2014

 

CED-groep | VVE-congres Spijkenisse en Bernisse

 

POPPENVILLA NAAR PROKINO

 

De innovatie- en organisatieafdeling van de CED Groep | Expertise Centrum Het jonge kind organiseerde op 15 oktober 2014 een congres over de voor- en vroegschoolse educatie: Verbinden - Versterken - Educatie. Ten behoeve van alle leerkrachten onderbouw, pedagogisch medewerkers, directies en leidinggevenden van alle basisscholen en kinderopvangorganisaties in Spijkenisse en Bernisse.

 
   

De workshop van Liliane Limpens beschrijft de ontwerpmotieven van de poppenvilla en gaat in op de bijdrage van spel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 
   

De congresgangers namen deel aan een prijsvraag en gaven antwoord op de vraag: 'Samenwerken is voor mij...'. Nella Hoek en Hariëtte Bröcker-Sperling van Prokino Rotterdam zijn met hun video-reactie de winnaars van de hoofdprijs: zes weken een Poppenvilla in bruikleen!

 
   

De Poppenvilla vertrekt naar Prokino Ketelbinkie Schiebroek en zal rouleren in acht groepen van de kinder - en buitenschoolse opvang.

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 22 september 2014

 

Adelante Zorggroep Valkenburg a/d Geul

 

TWEEDE POPPENVILLA VOOR KINDEREN

 

MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

 

De Stichting Golf und Humor schenkt een tweede LILIANE leading poppenvilla aan de Adelante Zorggroep.

 
   

Adelante zet de poppenvilla die zij in 2013 ontving intensief in op haar afdeling Therapeutische Peutergroepen, waar kinderen met een beperking verblijven van 0 -4 jaar.

 
   

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: "De tweede poppenvilla  zullen wij inzetten in de kleuterklassen. Binnen deze jongste groepen van Adelante Onderwijs is spel een leidende activiteit onder andere als onderdeel van de methodiek speelplezier. Spelactiviteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind worden ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren de kinderen zo te spelen."

 
   

"Het gebruik van daarbij passend spelmateriaal binnen de thema-hoeken geeft de kinderen de gelegenheid om verbeeldend te spelen, te kunnen exploreren, imiteren en praten. Een poppenvilla waar kinderen met hun eigen speelpop of knuffel een rol in kunnen spelen heeft in die zin een meerwaarde vanwege de herkenbaarheid en vertrouwdheid."

 
   

"Een veilige omgeving is namelijk een basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. Daarbij heeft de grootte van de poppenvilla ook als voordeel dat onze doelgroep kinderen (meervoudig en/of fysiek beperkt) er gemakkelijker mee kunnen spelen dan in de gangbare poppenhuizen. Een poppenvilla is daarom een geweldige en welkome aanvulling als spelmateriaal voor de jongste groepen van leerweg basisonderwijs en leerweg aangepast basisonderwijs."

 
   

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

 
   

De Stichting Golf und Humor, een initiatief van Roberto Lanckohr en Erik Meijer, organiseert jaarlijks een golfwedstijd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een aantal goede doelen binnen de Euregio. Het kind staat daarin centraal.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 30 juli  

TÜV testresultaten

 

POPPENVILLA KINDVEILIG

 

De LILIANE Poppenvilla voldoet aan de meest recente normeringen, conform de Europese en US richtlijnen voor veiligheid EN 71-1 | EN 71-2 | EN 71-3 | ASTM F 963-11. Het onderzoek is uitgevoerd door TÜV Rheinland.