reviews gepubliceerd op www.lilianelimpensreviews.com

 
     
 

 
 

door Liliane Limpens 8 februari 2015

Kinderopvang Het Kinderhonk Amsterdam

POPPENVILLA IN VILLA VONDEL

De poppenvilla straalt in het kinderdagverblijf Het Middenhonk Amsterdam, een naschoolse opvang en een kinderdagverblijf met drie horizontale groepen: een baby, dreumes en peutergroep. In deze groepen zitten kinderen van min of meer dezelfde leeftijd bij elkaar. Het voordeel van een horizontale groep is dat de pedagogisch medewerker de aandacht, dagritme en activiteiten geheel kan afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Bovendien heeft een kind op de horizontale groep altijd voldoende vriendjes van de eigen leeftijd om zich heen.

 
 

En er is ook een poppenvilla in het prachtige kinderdagverblijf Villa Vondel Amsterdam, eveneens van Het Kinderhonk. Voor kinderen van nul tot vier jaar op het kinderdagverblijf, en voor kinderen van vier tot dertien jaar op de naschoolse opvang. De locatie ligt op loopafstand van het Vondelpark, waar iedere dag met de kinderen wordt gewandeld.

 
 
 
     
     
     
 

 
 

door Liliane Limpens 27 oktober 2014

CED-groep | VVE-congres Spijkenisse en Bernisse

POPPENVILLA NAAR PROKINO

De innovatie- en organisatieafdeling van de CED Groep | Expertise Centrum Het jonge kind organiseerde op 15 oktober 2014 een congres over de voor- en vroegschoolse educatie: Verbinden - Versterken - Educatie. Ten behoeve van alle leerkrachten onderbouw, pedagogisch medewerkers, directies en leidinggevenden van alle basisscholen en kinderopvangorganisaties in Spijkenisse en Bernisse.

 

De workshop van Liliane Limpens beschrijft de ontwerpmotieven van de poppenvilla en gaat in op de bijdrage van spel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

De congresgangers namen deel aan een prijsvraag en gaven antwoord op de vraag: 'Samenwerken is voor mij...'. Nella Hoek en Hariëtte Bröcker-Sperling van Prokino Rotterdam zijn met hun video-reactie de winnaars van de hoofdprijs: zes weken een Poppenvilla in bruikleen!

 

De Poppenvilla vertrekt naar Prokino Ketelbinkie Schiebroek en zal rouleren in acht groepen van de kinder - en buitenschoolse opvang.

 
 
     
     
     
 

 
 

door Liliane Limpens 22 september 2014

Adelante Zorggroep Valkenburg a/d Geul

TWEEDE POPPENVILLA VOOR KINDEREN

MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

De Stichting Golf und Humor schenkt een tweede LILIANE leading poppenvilla aan de Adelante Zorggroep.

 

Adelante zet de poppenvilla die zij in 2013 ontving intensief in op haar afdeling Therapeutische Peutergroepen, waar kinderen met een beperking verblijven van 0 -4 jaar.

 

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: "De tweede poppenvilla  zullen wij inzetten in de kleuterklassen. Binnen deze jongste groepen van Adelante Onderwijs is spel een leidende activiteit onder andere als onderdeel van de methodiek speelplezier. Spelactiviteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind worden ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren de kinderen zo te spelen."

 

"Het gebruik van daarbij passend spelmateriaal binnen de thema-hoeken geeft de kinderen de gelegenheid om verbeeldend te spelen, te kunnen exploreren, imiteren en praten. Een poppenvilla waar kinderen met hun eigen speelpop of knuffel een rol in kunnen spelen heeft in die zin een meerwaarde vanwege de herkenbaarheid en vertrouwdheid."

 

"Een veilige omgeving is namelijk een basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. Daarbij heeft de grootte van de poppenvilla ook als voordeel dat onze doelgroep kinderen (meervoudig en/of fysiek beperkt) er gemakkelijker mee kunnen spelen dan in de gangbare poppenhuizen. Een poppenvilla is daarom een geweldige en welkome aanvulling als spelmateriaal voor de jongste groepen van leerweg basisonderwijs en leerweg aangepast basisonderwijs."

 

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

 

De Stichting Golf und Humor, een initiatief van Roberto Lanckohr en Erik Meijer, organiseert jaarlijks een golfwedstijd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een aantal goede doelen binnen de Euregio. Het kind staat daarin centraal.

 
 
     
     
     
 

   
   
door Liliane Limpens 30 juli  

TÜV testresultaten

 

POPPENVILLA KINDVEILIG

 

De LILIANE Poppenvilla voldoet aan de meest recente normeringen, conform de Europese en US richtlijnen voor veiligheid EN 71-1 | EN 71-2 | EN 71-3 | ASTM F 963-11. Het onderzoek is uitgevoerd door TÜV Rheinland.