HOME | POPPENVILLA | BIJ DE KINDEREN | VISIE | NIEUWS | MEDIA REVIEWS | VERKOOP | WEBSHOP | CONTACT
 
     
 
   
 
     
 

In de geestelijke gezondheidszorg wordt de PoppenVilla [spel-] therapeutisch ingezet om contact te maken met kinderen [en zelfs met pubers], voor observatie en ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De villa wordt ook gebruikt voor systemisch werk en familieopstellingen met volwassenen.  Een gezondheidszorgpsycholoog spreekt van: ‘PoppenVilla goed voor beleving en behandeling'.

 
     
 

In de zorg voor kinderen met [meervoudige] beperkingen ondersteunt de PoppenVilla het werk van leerkrachten, orthopedagogen, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten. De mobiele villa op kindhoogte en het handzame formaat van de meubels zijn zo geschikt voor spel door kinderen met een minder verfijnde bewegingsmotoriek.

 
     
 
 

   
   
door Liliane Limpens 11 maart 2015  

Speltherapie Spiegelkamer | Stek Den Haag

 
LEEFSTIJL-LESSEN MET  

POPPENVILLA OP SCHOOL

 

In de Spiegelkamer werken school, kerk en buurt samen om kinderen van de basisschool te ondersteunen die weinig zelfvertrouwen hebben, die het moeilijk vinden om op een goede manier met andere kinderen om te gaan, weinig spelen, erg verlegen zijn of juist erg dominant tegenover andere kinderen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan kinderen in de leeftijd van 4-9 jaar.

 
   

Speltherapeut Elly Mos | De Spiegelkamer: "Ik werk als speltherapeut in het project Spiegelkamer, een project dat op twee basisscholen een spelkamer heeft ingericht waar kinderen kunnen spelen onder begeleiding. Ik geef de spelbegeleiding op deze scholen. In een van de kamers prijkt de PoppenVilla. Het is zo handig dat er wielen onder de villa zitten. Ik rijd de villa mee naar de klassen waar ik leefstijl-lessen (sociaal-emotionele ontwikkeling) geef. De villa wordt altijd enthousiast ontvangen en kinderen spelen er graag mee."

 

De Spiegelkamer is er voor zowel kinderen binnen de school, als kinderen in de wijk, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft. Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht van een professionele spelbegeleider en van vrijwilligers. Door samen te spelen ‘leren’ ze hoe ze contact kunnen leggen en ontdekken ze dat ze belangrijk zijn. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden en leren ze zichzelf steeds beter kennen. Stek ondersteunt twee spiegelkamers in Den Haag. Eén in samenwerking met Christelijke Basisschool de Spiegel en één in samenwerking met de Paul Krugerschool.

 

Spelbegeleiding als methodiek vormt de basis van de hulpverlening. Deze aanpak is effectief omdat spel een leidende activiteit is in de wereld van kinderen. Het sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin het kind in deze leeftijdscategorie zich bevindt. Voor kinderen zijn gesprekken pas effectief vanaf hun tiende levensjaar.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 22 augustus  

De Hartekamp Groep Haarlem

 

POPPENVILLA REGELRECHTE HIT

 

Speltherapeut De Hartekamp Groep, Jorinde Prinsen:

 

"De PoppenVilla is afgelopen vrijdag al bezorgd. Toen ik afgelopen zondag werkte, was deze al ''ingepikt'' door de pubergroep. Ze wilden toch wel erg graag dat deze daar kwam te staan... wat flauw nou, toen ik hem (zo supermakkelijk) naar de kindergroep duwde. Ik kwam binnen op de groep waar ik werk (kinderen van 8 tot 12 jaar) en een jongetje van 9 jaar zei: ''Wouw! Wouuuuuuww Woooooouuuuuuuuuwwwwwww!!!''.
Geweldig om al die duizenden pakketjes met meubels met ze uit te pakken, alleen dat al vonden ze geweldig!"

 

"Een paar dagen later was de boel ingericht. Toen ik 's avonds ging kijken lagen de barbies in bed...
Van de week kreeg ik een berichtje van mijn collega van de pubergroep, over een jongen van 13 jaar (met adhd, normaal niet stil te krijgen) die al 1,5 uur rustig zat te spelen met de PoppenVilla...
Hij vond het flauw dat de boodschappen van het winkeltje (tijdens de winkeltjesactie van Albert Heijn hebben we boodschappen in miniformaat verzameld die de kinderen nu gebruiken voor in het keukentje van de PoppenVilla) weg waren... Hij wilde ze gaan sorteren en met een ander groepsgenootje in de keuken gaan staan en menu's bedenken... (even later gelukkig gevonden).
Hij zei op een later moment: ''Het is misschien wel niet zo stoer, maar het is stiekem wel heel erg leuk!!!''.

 

"Collega's vinden de villa een regelrechte hit! Een aantal van hen is al naar me toe gekomen. Ze vertelden me hoe hun vingers jeukten om niet zelf te gaan spelen...".

 

"Gisteren was hetzelfde jongetje bij me en hij begon direct zijn onveilige thuissituatie uit te spelen. Voor mij als speltherapeut is dat misschien wel 'koek van iedere dag', maar het drong tot me door: Dit is zó waardevol Liliane (en sponsor), je hoeft er in feite alleen maar bij te zitten, vaak nog niet eens, en kinderen verwerken door te spelen. Wát een magie om te zien!"

 

"Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig ik ben dat we een LILIANE PoppenVilla in bezit hebben. Juist omdat er in de (gehandicapten) zorg zo wordt bezuinigd, is er vaak ook geen extra tijd om zo'n kind een extra steuntje in de rug te kunnen bieden. Maar om tijdens mijn werk van dit soort momentjes te pakken en de kinderen in hun spel te brengen door te verwoorden en hun handelingen samen te vatten, leren ze beter zelfstandig (of samen) te spelen (wat kinderen met een verstandelijke beperking vaak lastig vinden omdat ze minder vermogen hebben tot fantasiespel). En dat is zo ontzettend waardevol voor kinderen die al zo'n lange tijd een onstabiele thuissituatie hebben gehad! Ik wil jullie persoonlijk laten weten hoe blij we er mee zijn en hoeveel kinderen hier baat bij gaan hebben!".

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 14 augustus  

De Hartekamp Groep Haarlem

 

SPELEN EN TRAUMAVERWERKING

 

Speltherapeut Jorinde Prinsen: "Midden in een woonwijk in Haarlem-Noord is een rij geschakelde woningen waar in drie woongroepen zorg wordt geboden aan maximaal 21 kinderen. Er wonen kinderen met verschillende lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperkingen. Milde gedragsproblemen kunnen voorkomen, maar staan niet op de voorgrond. Zelfredzaamheid en het stimuleren van zelfstandigheid hebben de aandacht. Overdag gaan de kinderen allemaal naar speciaal onderwijs in Haarlem en omgeving of naar een kinderdagcentrum. Per woning is er plaats voor zes tot acht kinderen. Alle kinderen hebben een eigen slaapkamer op de tweede etage, net als in een gewoon huis. Kinderen die hier wonen zijn mobiel, ze kunnen traplopen. In de nacht is er een slaapdienst, deze wordt ondersteund door de zorgcentrale. Het zijn gesloten woningen met gesloten tuinen. Speelvoorzieningen en recreatie zijn op loopafstand te vinden.

 
 

Deze kinderen wonen hier (gedeeltelijk) vanwege een (spoed)uithuisplaatsing en hebben allemaal het nodige meegemaakt. Een PoppenVilla zou hen kunnen helpen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Door te spelen komen ze toe aan verwerking, wat ertoe zal bijdragen dat hun ontwikkeling weer tot bloei kan komen.

 

Als speltherapeut zou ik de kinderen kunnen helpen om in het spel te komen, waardoor ze op een gegeven moment de handvaten hebben gekregen om zelf (gemakkelijker) tot verbeeldend spel te komen.

 

De PoppenVilla kan uitgewisseld worden met de andere twee kinderwoningen van De Hartekamp Groep in Haarlem (waar ook nog eens bijna 30 kinderen totaal wonen) waardoor ze optimaal gebruikt kan worden."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 17 juli  

Economische missie | Staatsbezoek Polen

 

PSYCHIATERS

 
Psychiatrists in Warsaw 16 July 2014:  

“We are glad to get to know you and your concept. We believe that conducting the international research-project ‘DollsVilla and video-registration’ may lead to increased efficacy of therapeutic work with children. We ourselves also use various forms of play, also including work with doll houses. It seems that the standarization may enhance the quality of such work. We are waiting for further information on the progress of preparations and we are willing to participate in any stage."

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 28  
MKB Servicedesk | ondernemerstijdschrift De Zaak 26  

Economische missie | Staatsbezoek Polen

 

POOLSE KINDERPSYCHIATERS |

 

PSYCHOLOGEN | SPELTHERAPEUTEN

 

EN DE POPPENVILLA

 

Liliane Limpens maakt deel uit van een economische missie naar Polen van 23 - 26 juni 2014. De missie loopt parallel aan het eerste Staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij nemen aan enkele missie-onderdelen deel. De 37 Nederlandse bedrijven zijn deskundigen op het gebied van water, transport en logistiek, agro en tuinbouw, energie en architectuur. De organisatie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO], in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Warschau.

 
   
Interview met Liliane Limpens door Nerina Vilchez  

"Onderneemster Liliane Limpens is de drijvende kracht achter de PoppenVilla. Een uniek product waarmee ze al vijftien jaar succes heeft, ook in het buitenland. Ze is al meerdere keren op handelsmissie geweest en vertelt dat het haar geen windeieren legt."

 
   

"Zeventien jaar geleden bouwde Liliane voor het eerst een PoppenVilla. Een gat in de markt volgens haar, want voor de lievelingspoppen van zo'n dertig centimeter groot was er niets. Na eerst haar pijlen op Nederland te hebben gericht, sloot ze zich al snel aan bij een handelsmissie. Liliane: "Ik ging mee op missie met de toenmalige minister Jorritsma. Zij nam veertig vrouwelijke ondernemers mee naar Berlijn om het ondernemerschap bij vrouwen te stimuleren. Ik ging als enige ondernemer met een order op zak naar huis. Dat was een order van het grote warenhuis KDW." 

 
   

Kinderpsychologen

 

"Tot nu toe heeft Liliane nog geen directe order in Polen, maar wel interessante toezeggingen. "Deze keer heb ik het accent verlegd. Kinderpsychologen kunnen de PoppenVilla heel goed inzetten bij bijvoorbeeld het verwerken van een trauma", legt Liliane uit. Waar ze voorheen met name als klanten schoolleveranciers zocht, zoekt de onderneemster nu de zorg op. "Deze onderliggende visie is voor mij heel belangrijk. Toen ik vijftien jaar geleden begon, wilde ik hier uitkomen!"

 
   

"De universiteit (psychologie) in Katowice gaat starten met een PoppenVilla in haar (nieuwe) observatieruimte voor kinderen met trauma. Bovendien gaat ze participeren in internationaal, wetenschappelijk onderzoek 'PoppenVilla en videoregistratie'. Liliane: "Ik ben op een geweldige wijze ontvangen! A top-result of the Poland-mission!"

 
   
Interview op Youtube  
   
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 4 juni  

Kindertherapie-centrum in Oostenrijk

 

VASTGEPLAKT AAN POPPENVILLA

 

Thomas Mitrovits, psychotherapeut Integratieve Gestalttherapie, Oostenrijk:

 

"Dat de kinderen in mijn praktijk zich in de PoppenVilla zouden verliezen, dat had ik wel verwacht. Vanaf de allereerste dag is het zichtbaar dat de kwaliteit van de villa-onderdelen subliem is. De mogelijkheden van dit speelmeubel zijn voor mijn werk vrijwel onbegrensd...". 

 
 

"Wat mij daarentegen in de praktijk wel zeer verrast heeft, is het feit dat ook volwassenen - vooral de moeders - enthousiast zijn en dikwijls hun spel met de PoppenVilla niet willen beëindigen. Ik overweeg nu om een modelbaan voor treinen te plaatsen, zodat de vaders tijdens de oudergesprekken daarmee kunnen spelen..."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 29 april 2014  

KINDEREN VERWERKEN TRAUMA'S

 
Geertje Pinxten | coach voor leef- en leerproblemen | consultant voor de sociaal-emotionele groei van kinderen:  

“Ik zie in mijn praktijk Geertje's Touch dat kinderen via spel met o.a. poppenkastpoppen, vingerpoppen en gewone speelpoppen, dieren en ander materiaal in mijn poppenhuisje en speelschooltje hun trauma's kunnen verwerken. Het is ook zeer goed inzetbaar in de onderbouw van de basisschool."

 
   

"Als oud kleuterjuf gun ik elke school, kinderpraktijk, en andere plekken waar kinderen nog mogen en kunnen spelen een PoppenVilla van Liliane en ik wens haar veel succes. Er is veel speelwerk te verzetten.“

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 13 maart  
PoppenVilla in spel-therapiekamer  

DE KINDERKLINIEK ALMERE

 

De LILIANE leading PoppenVilla wordt professioneel ingezet in de spel-therapiekamer van De Kinderkliniek in Almere.

 
 

De Kinderkliniek biedt poliklinische zorg en dagbehandeling aan kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar. Medische, paramedische, niet-medische zorg en een kinder-GGZ voor psychische en sociale zorg. Samenwerking met externe specialistische zorgverleners, waaronder die van het AMC, WKZ, het VUmc, Sein en de Trappenberg. Uitgangspunt: 'Beter worden doe je thuis'.

 

Gerda De Boer | GZ- en kinder- en jeugdpsycholoog De Kinderkliniek: "De PoppenVilla stimuleert méér het fantasiespel bij kinderen dan een gewoon poppenhuis, zo is mijn ervaring. Onze professionals zetten de villa in voor de diagnostiek, om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te observeren en ten behoeve van specifieke aandachtsgebieden, zoals adhd en autisme. Tijdens de behandeling wordt de villa gebruikt voor vrij of directief spel."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 12 maart  
PoppenVilla ter ondersteuning van  

PSYCHOTHERAPIE OOSTENRIJK

 

De PoppenVilla gaat het werk ondersteunen in twee praktijken van de Oostenrijkse kinder- en jeugdpsychotherapeut Thomas Mitrovits.

 
 

Mitrovits: "Looking for a therapeutic doll’s house - luckily I found your homepage and I’m very interested in your product - especially in the leading product line…".

 

Mitrovits' project 'Die Zauberwirkstatt' was in 2013 winnaar van Der Österreichische Kinderschutzpreis. Het initiatief richt zich voornamelijk op verlegen en | of gepeste kinderen en tieners die het moeilijk vinden om deel te nemen aan een groep en meestal worden aangeduid als 'eenlingen | buitenstaanders'.

 

Thomas Mitrovits: "Alles perfekt geklappt - sie steht und ist ein Highlight meiner Praxis - selbst Kollegen kommen neidisch und meinen soeine wollen sie auch;)".

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 3 maart  
Marije Magito  
trainer/coach voor- en vroegschoolse educatie | kinderopvang  
A.I.T gecertificeerd VIB-er [video interactie begeleiding]  
eigenaar Baby Sensory Almere [vroegstimulering]
POPPENVILLA VOOR VEEL GROTERE
HECHTINGS- EN

VERTROUWENSFUNCTIE

Magito: "Het voordeel van de PoppenVilla is dat, in tegenstelling tot een poppenhuis, er gespeeld kan worden met de eigen 'knuffel' / pop. Deze heeft voor kinderen vaak een veel grotere hechtings- en vertrouwensfunctie dan de poppetjes van een poppenhuis. Althans, ik zie kleuters wel met knuffels en poppen als "lieveling" slepen maar niet met een poppenhuispoppetje. Ofwel de pop/knuffel die met jou slaapt speelt een grote rol in je leven. Hoe mooi is het dan dat je er rollenspellen mee kunt uitspelen in een PoppenVilla waar ze in passen."

 

"Ik zeg poppenhuis eruit en als themahoek een heuse PoppenVilla hoek creëren."

 

"Ik kom de villa vaak tegen in de kinderopvang maar bijvoorbeeld ook in de spel-therapiekamer van De Kinderkliniek in Almere. Professionals erkennen de meerwaarde van deze villa en zijn razend enthousiast."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 3 maart  
Françoise Vaartjes  
pedagogisch adviseur | werkbegeleider | kindercoach i.o.  
afstudeeronderwerp: Anders is ook gewoon - integratie van  
kwetsbare kinderen in de reguliere kinderopvang
POPPENVILLA STEUNT KINDEREN EN

THERAPEUTISCH WERK

Vaartjes: "De PoppenVilla vind ik een bijzonder initiatief! Een product, dat in de startfase is ingekocht binnen het reguliere [kinderopvang] circuit heeft nu zelfs zijn intrede heeft gedaan in het therapeutische circuit. Internationaal wordt met de villa [therapeutisch] werk gesteund."

 

"Als kindercoach i.o. geeft de volgende spreuk ook mijn visie weer: "Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen dan door een jaar met hem te praten" - Plato."

 

"De PoppenVilla biedt die uitdaging; door te spelen komen kinderen los, komt fantasie tot bloei en ontwikkeling tot leven. Drempels blijken niet meer die onoverkomelijke obstakels te zijn. Kinderen durven zich te geven, ingangen worden zichtbaar en de deuren tot contact gaan open. Zoals Liliane Limpens zelf zegt: "De groei van een boom gaat langzaam maar hij wordt uiteindelijk heel sterk"... 

 

"Respect voor de volharding en het doorzettingsvermogen van Liliane Limpens; door het geloof en het vertrouwen in de PoppenVilla is deze van onschatbare waarde geworden!"

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 3 februari 2014

 
Tyltylschool de Maasgouw Maastricht  
school voor meervoudig beperkte kinderen  
POPPENVILLA HANDZAAM VOOR  

KINDEREN MET BEPERKINGEN

 

Orthopedagoge Rianne Close: "De mobiele PoppenVilla op kind hoogte en de handzame meubels zijn fantastisch voor onze meervoudig beperkte kinderen. Wat zullen met name ook de logopedistes blij zijn! Zij werken al heel lang met een klein poppenhuis met kleine popjes. De villa kunnen we ook inzetten in de onderwijsgroepen en ten behoeve van fysio- en ergotherapie."

 
   

"(Samen) spelen is zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Het gebruik van de PoppenVilla zal daar zeker een mooie bijdrage in kunnen leveren."

 
   

 
   

Een tyltylschool is een school die onderwijs biedt aan kinderen met meervoudige beperkingen, kinderen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn. Op tyltylschool de Maasgouw wordt vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van de redzaamheid van de leerling. Afhankelijk van de individuele capaciteiten worden de leerlingen voorbereid op een beschermde vorm van dagbesteding, meestal een activiteitencentrum. De dagbesteding kan gericht zijn op beleven, activeren of arbeidsmatige bezigheden. Net als op een mytylschool worden op een tyltylschool verschillende therapieën aangeboden tijdens de lessen, zodat de leerlingen daarvoor na schooltijd niet hoeven te reizen.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 15 januari  
PoppenVilla ten behoeve van psychotherapie  
Den Haag en Rottterdam  

POPPENVILLA PSYCHOTHERAPIE

 

De LILIANE leading PoppenVilla wordt professioneel gebruikt ter ondersteuning van psychotherapie voor kinderen en voor systemisch werk | familie-opstellingen ten behoeve van volwassenen.

 

Praktijk Irene Duijvestijn is gespecialiseerd in kindercoaching en -therapie en in lichaamsgerichte psychotherapie en supervisie voor volwassenen.

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 5 december 2013

 

Een geanonimiseerd gezinshuis

 

GETRAUMATISEERDE KINDEREN

 

BENOEMEN DOOR POPPENVILLA DINGEN

 

Ouders van een geanonimiseerd gezinshuis:

 
   

"We hebben ondertussen de PoppenVilla ontvangen en met veel plezier is hij op de Sinterklaasviering aan de kinderen gegeven!! Ze hebben er de volgende dagen de hele tijd mee gespeeld... Er zijn gordijntjes geknutseld, boekjes voor in de kast, kleedjes voor op de tafels enz."

 
   

"Een bepaalde gebeurtenis tijdens het spel met de PoppenVilla willen we graag beschrijven:

 

Een van de kinderen zat vorige week huilend aan de ontbijttafel; ze had een nachtmerrie gehad en had daardoor slecht geslapen (we zien bij dit meisje dat ze zo langzamerhand de dingen uit haar verleden 'toe' durft te laten). In het spel met de PoppenVilla liet een van de andere kinderen haar pop zeggen: 'Je kunt maar beter vroeg naar bed gaan en lekker gaan slapen...'. Waarop de pop van dit meisje zei: 'Nou, dat weet ik niet hoor, je weet maar nooit wat er in de nacht gebeurd...".

 
   

"Het is maar een kleine anekdote, maar wij zien zo ongelofelijk de waarde van spel bij deze getraumatiseerde kinderen (trouwens ook voor gezond opgroeiende kinderen) ... Geweldig toch dat de PoppenVilla tot dit spel uitnodigt, dat daardoor dingen benoemd worden. Wie weet wat voor een belangrijke rol de villa in de verwerking speelt!!".

 
   

"Het is een geweldig gezicht om de kinderen samen te zien spelen."

 
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 21 november 2013

 

Adelante Zorggroep Valkenburg a/d Geul

 

POPPENVILLA VOOR KINDEREN MET

 

EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

 

De Stichting Golf und Humor schenkt een LILIANE leading PoppenVilla aan de Adelante Zorggroep.

 
   
 
   

Adelante zet de PoppenVilla afwisselend in op haar afdeling Therapeutische Peutergroep en in het [speciaal] basisonderwijs van de Mytylschool.

 
   

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: "Direct na de montage kwamen de kinderen enthousiast af op de nog niet ingerichte PoppenVilla. Niet zomaar even kijken naar iets nieuws, maar er al meteen mee spelen en er zelf in kruipen!".

 
   

"De therapeutisch peuterleidsters gebruiken de PoppenVilla ten behoeve van observatie en behandeling van kinderen met een lichamelijke of een meervoudige beperking. De Mytylschool mag de PoppenVilla ook af en toe gebruiken in haar peutergroepen."

 
   

"Een gewoon poppenhuis met haar kleine popjes is binnen Adelante niet bruikbaar. Kinderen met een motorische achterstand of stoornis kunnen geweldig uit de voeten met de handzame, robuuste, sterke meubels van de PoppenVilla."

 
   

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

 
   
 
   
Aken 25 november 2013  
Veronique Maessen Adelante Zorggroep Valkenburg [links]  
Roberto Lanckohr Stichting Golf & Humor | Liliane Limpens  
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 11 november 2013

 

Gezinshuis Luesink Doetinchem

 

POPPENVILLA GEWELDIGE AANWINST

 

VOOR ONS GEZINSHUIS

 

Jan en Dorien Luesink van Gezinshuis Luesink in Doetinchem:

 
   

Gezinshuis Luesink biedt een perspectief biedende plek voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. We proberen daarbij zoveel mogelijk een normaal gezin te zijn. Op dit moment wonen naast onze eigen kinderen (allemaal 16+), 4 kinderen in ons gezin: twee jongens van twaalf jaar, een meisje van negen en een jongen van acht jaar.

 
   

"De PoppenVilla is een geweldige aanwinst voor ons gezin. Het in elkaar zetten was al een feest op zich."

 
   

"Vooral het meisje en de twee jongens van twaalf en acht jaar zullen veel baat hebben bij de PoppenVilla. Hoewel de jongen al twaalf is speelt hij nog graag met jonge kinderen en is hij 'jong in zijn spel en ontwikkeling'. Voor hem is het belangrijk om te leren samen te spelen met andere kinderen. Ook zijn we bezig om hem te stimuleren in fantasiespel. Ook in het uitleggen van sociale situaties kan de villa voor deze jongen een groot voordeel bieden."

 
   

"Voor het meisje en de achtjarige jongen zal de villa ook een belangrijk instrument zijn. Beide kampen met hechtingsproblematiek en trauma's die opgelopen zijn door veelvuldige afwijzingen. We merken dat dit in het poppenspel vaak naar voren komt. Het is belangrijk dat deze uitlaatklep er is voor hen en er voor ons als ouders middelen zijn dit spel te sturen. Zonder sturing wordt het spel al snel negatief en moeten veel "poppen hard huilen". De villa kan ons zeker helpen met het sturen in het spel en het aanbieden van andere (fantasie) situaties."

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

JONGENS EN POPPENVILLA

Docent en coördinator Speltherapie en Spelagogiek Hogeschool Utrecht, Wilna van den Heuvel: "Ik toon het filmpje over de donatie van de PoppenVilla aan een asielzoekerscentrum aan studenten, mooi om te zien hoe enthousiast jongens zijn over dit poppenhuis."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

JONGENS EN POPPENVILLA

Gezinshuis Luesink Doetinchem

POPPENVILLA GEWELDIGE AANWINST

VOOR ONS GEZINSHUIS

Jan en Dorien Luesink van Gezinshuis Luesink in Doetinchem:

 

Gezinshuis Luesink biedt een perspectief biedende plek voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. We proberen daarbij zoveel mogelijk een normaal gezin te zijn. Op dit moment wonen naast onze eigen kinderen (allemaal 16+), 4 kinderen in ons gezin: twee jongens van twaalf jaar, een meisje van negen en een jongen van acht jaar.

 

"De PoppenVilla is een geweldige aanwinst voor ons gezin. Het in elkaar zetten was al een feest op zich."

 

"Vooral het meisje en de twee jongens van twaalf en acht jaar zullen veel baat hebben bij de PoppenVilla. Hoewel de jongen al twaalf is speelt hij nog graag met jonge kinderen en is hij 'jong in zijn spel en ontwikkeling'. Voor hem is het belangrijk om te leren samen te spelen met andere kinderen. Ook zijn we bezig om hem te stimuleren in fantasiespel. Ook in het uitleggen van sociale situaties kan de villa voor deze jongen een groot voordeel bieden."

 

"Voor het meisje en de achtjarige jongen zal de villa ook een belangrijk instrument zijn. Beide kampen met hechtingsproblematiek en trauma's die opgelopen zijn door veelvuldige afwijzingen. We merken dat dit in het poppenspel vaak naar voren komt. Het is belangrijk dat deze uitlaatklep er is voor hen en er voor ons als ouders middelen zijn dit spel te sturen. Zonder sturing wordt het spel al snel negatief en moeten veel "poppen hard huilen". De villa kan ons zeker helpen met het sturen in het spel en het aanbieden van andere (fantasie) situaties."

 
 
 
 

   
   
door Gerlinde 30 oktober 2013  
PoppenVilla LILIANE: een attractie voor spelen en
verkennen

KINDER- EN JEUGD HOSPICE

Melanie van Dijk, directeur Kinder - u. Jugendhospiz Regenbogenland gGmbH:

"De LILIANE PoppenVilla heeft een geheel nieuwe sfeer in onze speelkamer gebracht: voor de kinderen is het vriendelijke huis een attractie, dat hen uitnodigt om te verkennen en te spelen. Vaak zijn de kinderen voor enkele uren in hun rollenspel verzonken. Zo kunnen ze even in een andere wereld duiken."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens

STEK Den Haag

VILLA VOOR DE SPIEGELKAMER VAN

DE PAUL KRUGERSCHOOL DEN HAAG

De project-aanvraag door de Guusje Nederhorst Foundation voor de donatie van een PoppenVilla ten behoeve van STEK | De Spiegelkamer van de Paul Krugerschool in Den Haag is gehonoreerd.

 

Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen. Bij Stek heerst een sterk besef dat op krachten komen en zichzelf opnieuw ontdekken en ontwikkelen verre te verkiezen zijn boven afhankelijk zijn en steun ontvangen. Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek ondersteunt twee spiegelkamers, spelkamers voor kinderen, in Den Haag.

 

In de Spiegelkamer van de Paul Krugerschool werken school, kerk en buurt samen om kinderen van de basisschool te ondersteunen die weinig zelfvertrouwen hebben, die het moeilijk vinden om op een goede manier met andere kinderen om te gaan, weinig spelen, erg verlegen zijn of juist erg dominant tegenover andere kinderen. Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht van een professionele spelbegeleider en van vrijwilligers. Door samen te spelen ‘leren’ ze hoe ze contact kunnen leggen en ontdekken ze dat ze belangrijk zijn. Door te spelen ontwikkelen kinderen veel vaardigheden en leren ze zichzelf steeds beter kennen.

   

Speltherapeute Elly Mos | Paul Krugerschool: "Echt heel gaaf!!!! Echt zo bijzonder en leuk dat De Spiegelkamer een PoppenVilla krijgt! Ik kan mij nu al verheugen op het enthousiasme van de kinderen wanneer ze de villa zien."

 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 10 september 2013

PRIMA.PSYCHOLOGEN NIEUWE

SPELTHERAPIE MET POPPENVILLA

Prima: "Kinderen uiten en verwerken moeilijke ervaringen meestal gemakkelijker in het poppenspel dan in een therapeutisch gesprek."

 

Prima.psychologen gebruiken de mogelijkheden van de PoppenVilla. Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen zo efficiënter worden vastgesteld, de kwaliteit van de hulpverlening neemt toe.

 

Kinderpsycholoog Jeurissen: "De PoppenVilla is een heel mooi en praktisch middel dat ik al voor een aantal cliënten heb kunnen gebruiken. Ten eerste voor de contactlegging met het kind maar daarnaast ook om het kind te observeren in zijn|haar spel: imitatiegedrag, fantasie, samenspel. De villa wordt ook gebruikt om bepaalde 'moeilijke' situaties voor het kind in de thuissituatie na te bootsen. Ik ben er kortom erg blij mee!".

 

Jeugdpsycholoog Weckx: "Zelfs pubermeiden in mijn caseload kijken met grote ogen naar ons mooie poppenhuis: Oh!".

 
 
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 16 mei 2013

MOC 't Kabouterhuis Amsterdam

Tovertuin door de Guusje Nederhorst Foundation 2010

POPPENVILLA VOOR MEDISCH

ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM

De project-aanvraag door de Guusje Nederhorst Foundation voor de donatie van een PoppenVilla ten behoeve van de spelkamer | Tovertuin van medisch orthopedagogisch centrum 't Kabouterhuis Amsterdam is gehonoreerd.
 
De Guusje Nederhorst Foundation zet zich in voor kinderen van 0 tot 8 jaar die een moeilijke kindertijd doormaken en door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen verblijven in onpersoonlijke, sobere opvangcentra in Nederland. Hun leefruimtes worden opgeknapt tot een fijne, vrolijke dagelijkse omgeving. Rustpunten waar ze bij kunnen komen en van waaruit ze weer kunnen kijken naar een betere toekomst. Een toekomst met een lach.
 

Teamcoach MOC 't Kabouterhuis: "Wij zullen de PoppenVilla gaan plaatsen in de spelkamer van locatie Zuidoost van MOC ’t Kabouterhuis. Het geeft de behandelaren, kinderpsychiaters en gedragswetenschappers die spelobservaties doen, speltherapie geven en de spelbegeleiding door orthopedagogisch medewerker, vele mogelijkheden. Kinderen die bij ons behandeling krijgen zijn vaak erg  jong  [tot 8 jaar] en kampen vaak met ontwikkelingsachterstanden of vermoedens van ontwikkelingsproblematiek met als gevolg dat zij zich erg moeilijk kunnen uitdrukken. Een dergelijke PoppenVilla biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in de problematiek en de kinderen vervolgens beter te kunnen behandelen of begeleiden."

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 29 januari 2013  
Zorg- en Therapie Centrum Wittelte  

CRISISOPVANG SLACHTOFFERS

 

VAN MENSENHANDEL IN WITTELTE

 
PoppenVilla voor de crisisopvang van [kinderen-]slachtoffers van mensenhandel in Wittelte.  
   
Directie Anja Jongkind en Aad Koningen: "De PoppenVilla werkt als een magneet op de kinderen en haalt het spelende kind naar boven bij jong èn oud."  
   

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 29 januari 2013  
Stichting Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk  

CRISISOPVANG SLACHTOFFERS

 

VAN MENSENHANDEL ROTTERDAM

 
PoppenVilla's voor de crisisopvang van kinderen-slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.
 

Gerrian Nijhof | coördinator: "Wij bieden hulp en ondersteuning, onder meer met speciale programma’s, zoals groepsbijeenkomsten traumaverwerking, moeder - kindprogramma’s en resocialisatieprogramma’s."

 
"Vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen zijn voor 95% afkomstig uit de gedwongen prostitutie. De vrouwen komen veelal uit het buitenland en door hun povere economische situatie trappen ze in snelle praatjes van de mensenhandelaren die hen gouden bergen beloven zodra ze in Nederland komen.  Na aankomst worden de paspoorten van deze vrouwen afgepakt, ze worden opgesloten en gedwongen tot prostitutie. Ze krijgen hiervoor niets betaald."
 

"Wanneer de vrouwen bij ons arriveren komen ze meestal rechtstreeks uit de uitbuitingssituatie en zijn vreselijk bang, beschadigd en hebben ernstige trauma’s opgelopen. Zij hebben behoefte aan rust, veiligheid en warmte. Ook hun kinderen hebben hier behoefte aan. Veel van deze kinderen komen voort uit een verkrachting en soms zijn ze meegekomen uit het land van herkomst. Helaas moeten we vaak constateren dat de kinderen ook zijn misbruikt."

 
"Ik wil de donateur vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor de schenking van de PoppenVilla's. Ik krijg tranen in mijn ogen van dit gebaar! Ik ben zo blij dat er mensen zoals zij bestaan."
 

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 19 januari 2013  
centra in opdracht van ministerie van Justitie  
CRISISOPVANGCENTRA  

SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

 
De centra voor de crisisopvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland zullen een LILIANE leading of twee LILIANE light PoppenVilla's ontvangen.  
   

In de crisisopvang verblijven vrouwen met hun eventuele kinderen. Zij komen rechtstreeks uit acute crisissituaties waar zij door de politie zijn aangetroffen. In de centra vinden zij een eerste opvang. Daar kunnen zij rust en veiligheid hervinden. De opnameduur varieert van enkele dagen tot een à twee jaar.

 
   
Kinderen in centra voor [crisis] opvang maken doorgaans niet zo gemakkelijk contact met elkaar. Hun blik is dikwijls naar de grond gericht. Samenspel met de villa houdt de directe confrontatie wat op afstand, waarna het sluiten van vriendschap en het verwerken van ervaringen iets eenvoudiger wordt. Zorgverleners gebruiken de villa professioneel.  
   

   
   
 
 
 

   
   

door Liliane Limpens 8 november 2012

 

HET KIND STAAT VOOROP!

 
De Stichting Leerlingzorg Almere SLA PO stimuleert de inzet van de LILIANE PoppenVilla ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van spel bij jonge kinderen.  
   
Leerlingzorg Almere stimuleert de inzet van de LILIANE PoppenVilla ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van spel bij jonge kinderen.  
   
Coördinator Dick Hattenberg: De inzet die wij nastreven, en waarvoor wij de villa’s ook beschikbaar stellen aan de scholen, ligt volkomen in het verlengde van wat de Wet Passend Onderwijs omschrijft als handelingsgericht werken. Deze benaderingswijze leert leerkrachten op een positieve manier te kijken naar kinderen. Niet wat leerlingen niet kunnen, maar op basis van stimulerende en belemmerende factoren komen tot de juiste onderwijsbehoefte van kinderen en de wijze waarop leerkrachten het beste kunnen inspelen. Daarbij is het waarnemen en begrijpen door leerkrachten van belang, evenals het gesprek met collega’s, ouders en het kind zelf. Mocht er in deze fase, eventueel, toch nader onderzoek gewenst zijn, dan kan dat alleen plaats vinden in overleg en met toestemming van ouders. Dit zal dan uitgevoerd worden door een orthopedagoog en psycholoog. Deze rapporteren aan ouders en na toestemming aan de school.  
   

Vroegsignalering (van specifieke onderwijsbehoeften) in de meest brede zin van het woord wordt door Leerlingzorg Almere gestimuleerd. Het zo vroeg mogelijk opsporen en in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van kinderen staat daarbij voorop, om alle kinderen een succesvolle schoolloopbaan op een school in hun wijk te gunnen.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 20 september 2012  
Per Sembre Toys  
POPPENVILLA VOOR  

KINDEREN MET EEN BEPERKING

 

Hetty Janssen heeft veel ervaring met speciale kinderen [o.a. Down, autisme en hoog begaafdheid]. Voor hun ouders is het vaak moeilijk om passend speelgoed te vinden. Dit inzicht resulteerde in de oprichting van een bedrijf dat zich specialiseert in duurzame speelobjecten voor deze kinderen.

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 21 augustus 2012  
visie vanuit de belevingswereld van kinderen  

THERAPIE EN POPPEN

 

Met poppen van een therapiepraktijk hebben kinderen dikwijls een afstandsconnectie. Kinderen weten [en ruiken] dat de poppen professioneel worden gebruikt voor en door alle kinderen | de poppen worden beleefd als allemansvrienden. Daarmee is het moeilijk om een hechte band op te bouwen.

 
   

Therapeuten zouden kinderen kunnen vragen om hun eigen pop mee te nemen naar de consulten. Zo is er direct een zekere veiligheid | vertrouwdheid; de eigen geur is in de pop aanwezig. Aan kinderen die thuis geen [lievelings-] pop hebben, zou een nieuwe pop geschonken kunnen worden, speciaal ten behoeve van het therapiedoel. Als een kind aangeeft dat uitsluitend de pop hinder heeft van belastende ervaringen, dan kan de therapie starten met de behandeling van de pop.

 

Kinderen beleven poppen zònder de contouren van een vast huis als zwevend | instabiel | ongewis | wegvliegend. Veel kinderen associëren zichzelf op zielsniveau met hun poppen.

 

Een therapeut die de eigen poppen van kinderen laat wonen in een eigen huis biedt de conditie waaronder kinderen naar therapie komen om hun pop ‘te beschermen | te ankeren’. En daarmee zichzelf.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 17 februari 2012  

Gezinstherapie GGZ Beilen

 

GGZ DRENTHE GEZINSTHERAPIE

 
Gezinspsychiatrische kliniek | GGZ Drenthe zet de LILIANE PoppenVilla professioneel in. In dit specialistisch centrum worden gezinnen met meervoudige en psychiatrische problemen behandeld. De gezinnen hebben zulke grote problemen dat de ontwikkeling van de kinderen ernstig wordt belemmerd en de ontwikkeling van het gezin stagneert. Binnen het gezin zijn de onderlinge relaties en contacten regelmatig ernstig verstoord. Vaak zijn ook de relaties met de omgeving zo problematisch dat gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen.  
   

Naast ernstige opvoedingsproblematiek kan er ook sprake zijn van psychiatrische problematiek bij één of meerdere gezinsleden. Vaak is er al veel ambulante en soms ook al individuele klinische hulp geboden, maar heeft dit niet tot voldoende of blijvend resultaat geleid. Daarnaast is het voor uiteengevallen gezinnen mogelijk om uit te zoeken of gezinshereniging verantwoord en/of gewenst is.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 10 februari 2012  
Hans Quist | ontwikkelingspsycholoog  
DORDRECHT ROTTERDAM  
DE HOOP GGZ | AMBULANT  

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

 

"Sinds ruim een jaar zijn wij in het bezit van de PoppenVilla op onze polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie in Dordrecht. De villa staat bij ons in de spelkamer en wij gebruiken hem regelmatig in ons behandelaanbod van vooral de wat jongere kinderen. Ook de spelkamer van de afdeling Kind en Jeugd van de polikliniek in Rotterdam beschikt over een PoppenVilla. Het is een prachtige villa en de kinderen zijn er enthousiast over."

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 1 februari 2012  
Saskia de Kuyper | speltherapeut  
Désirée Keijzer | ouderbegeleider  
SWV 3201 Leiden  

SBO DE MARKE LEIDEN

 
"De LILIANE PoppenVilla wordt door ons in de spelkamer van de speltherapeut gebruikt. Wij zijn werkzaam in het speciaal basisonderwijs. Kinderen van onze school en uit het reguliere onderwijs, komen voor speltherapeutische behandeling."
 

"De villa is een aanwinst voor de spelkamer. Door de uitstraling, de omvang, de verschillende speelkanten en de degelijke uitwerking is het een zeer aantrekkelijk object voor de kinderen."

 

"De villa wordt veel gebruikt, regelmatig in combinatie met onder andere de winkel en ander poppenmateriaal. Er is ruimte voor zowel "grover" spel, als voor "gedetailleerder" spel. Ideaal is het gebruik met meerdere kinderen. En het is erg praktisch dat de villa verrijdbaar is."

 

"Onze ervaring met de PoppenVilla is dat kinderen de mogelijkheid krijgen om veel emoties te laten zien. Er zijn weinig belemmmeringen in het spel voor het uiten van verschillende emoties. Heel gunstig is dat de kinderen zich fysiek kunnen uiten door in de PoppenVilla het spel via de poppen uit te werken."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 1 februari 2012  
Nieuwe speltherapie met PoppenVilla  
'POPPENVILLA GOED VOOR BELEVING EN  

BEHANDELING'

 

Gezondheidspsycholoog Stankiewicz in het RIAGG Jaarverslag 2008: "De PoppenVilla is een heel fijn middel om contact te maken met kinderen. Zeker voor kinderen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten. De villa wordt voor heel diverse problemen gebruikt; van hechtingsproblemen, misbruik, gedragsproblemen tot verwaarlozing."

 
 

Speltherapeut Hoogeboom: "Peuters en kleuters zijn meestal niet of nauwelijks in staat om hun problemen in woorden uit te drukken. Ze uiten hun gevoelens en ervaringen vaak veel beter in hun manier van spelen. De poppen praten of vechten bijvoorbeeld met elkaar. Een speltherapeut speelt met het kind mee. Door zijn spel helpt hij|zij het kind om zich te uiten en bepaalde ervaringen te verwerken. Naarmate een kind ouder wordt, gaan gesprekken een steeds centralere rol spelen."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 15 juli 2010  
EINDHOVEN  

POPPENVILLA VOOR BLIXEMBOSCH

 

Het revalidatiecentrum Blixembosch voor de regio zuid-oost Brabant ontvangt van Driessen autogroep Eindhoven een complete LILIANE leading PoppenVilla. De overhandiging heeft op 15 juli plaatsgevonden.
Door een aangeboren aandoening, een ongeval of een ziekte kunnen moeilijkheden ontstaan met het bewegen. Ook de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling kan erdoor achter blijven. Kinderen van 0 - 16 jaar kunnen bij Blixembosch poliklinisch revalideren.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 2 juli 2010  
HET MARE HUIS SOPHIA  

ROTTERDAM

 

In het Ronald McDonald Sophia Rotterdam spelen jongens en meisjes sinds kort met hun poppen in Het Mare Huis. De PoppenVilla Het Mare Huis is vernoemd naar Mare Roovers.

 
   

Mare werd geboren op 13 maart en is op 1 mei 2010 overleden. Haar ouders besloten om, in plaats van bloemen, bijdragen te vragen voor het Ronald McDonald Sophia. Uit respect voor de support die zij ontvingen.

 
   

Zij kozen voor de schenking van een LILIANE PoppenVilla. Het Mare Huis zal in de toekomst vele broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen afleiding en versterking bieden.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

SCHOT IN DE ROOS

 

Het Zweedse  kinderziekenhuis Astrid Lindgrens Stockholm gebruikt de LILIANE PoppenVilla op haar afdeling creatieve therapie: "Ernstig zieke kinderen kijken bijna niet naar elkaar. Ze kijken vooral naar de grond. We zochten lang naar een object dat het contact stimuleert tussen jongens en meisjes. De PoppenVilla is een schot in de roos".

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

NABOOTSING ARTS - PATIËNT

 
Een dokter van het academisch ziekenhuis Maastricht: "Voor het eerst zie ik op de poli kinderen samenspelen! Ze bootsen onder andere de situatie arts - patiëntje na. Als ze bij een herhalings-consult de LILIANE PoppenVilla in de wachtruimte missen, vragen ze hier direct naar".  
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  
ZEER GESCHIKT VOOR MEDISCHE  

KINDZORG

 

Hoogleraar medische kinderpsychologie | incestdeskundige Wolters: "De kinderpsychiatrie maakt veel gebruik van poppenhuizen. Kinderen verwerken in het spel met de poppen [belastende] ervaringen. Ze laten hun poppen meemaken wat ze zelf wensen te ontwijken. De eigenschappen van de LILIANE PoppenVilla,  het formaat, de duurzaamheid en de verrijdbaarheid, maken dit produkt geschikt voor ziekenhuizen, [medische] kinderdagverblijven en kinderrevalidatiecentra".

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

THERAPIE INCEST

 

De psychotherapeutische praktijk in Rotterdam gebruikt de LILIANE  PoppenVilla om incest-ervaringen van kinderen zichtbaar te maken en te behandelen.

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VAN GROTE WAARDE VOOR

 

REHABILITATIE

 

Het weeshuis Otradnoye in Moskou ontving een complete LILIANE leading PoppenVilla, een gift van 35 ondernemers die deelnamen aan een economische missie naar Rusland in 2008. Eén ondernemer schonk aan een weeshuis in Moermansk een LILIANE light PoppenVilla.

 

Otradnoye: "De PoppenVilla wordt gebruikt op de intake-afdeling waar weeskinderen de eerste weken verblijven. Tijdens deze periode hebben zij onze support en veiligheid extra hard nodig. De villa wordt er in de woonkamer gebruikt. Hij kan gemakkelijk verreden worden van een hoek naar het midden van de kamer. Kinderen hebben zelf tapijtjes en andere dingen gemaakt die de villa erg gezellig en huiselijk maken. Ze spelen heel intensief met de PoppenVilla".

 

"De donatie van de LILIANE PoppenVilla door de Nederlandse missie is uniek en van grote waarde voor de rehabilitatie van onze weeskinderen."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 14 september 2010  

UIT HUN SCHULP

 

Glendy Aussems, studente 'Dynamic Design':
"De PoppenVilla is niet zomaar een speelgoed-object. De onderliggende gedachte dat kinderen via hun poppen uit hun schulp kunnen kruipen spreekt me erg aan. Ik hoop dat u door blijft gaan met uw werk, want ik weet zeker dat u er veel kinderen mee zult helpen."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 15 juli 2010  

SCHENKING AAN EDUKANS

 

LILIANE schenkt 750 houten poppenmeubels aan kinderen in ontwikkelingslanden. Edukans verzorgt de distributie ter plaatse - in onder meer  Malawi | Kenia | Oeganda: 'Scholing is de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.'

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VVAA vereniging voor artsen automobilisten

 

ARTS & AUTO | MOOIE PRAKTIJKEN

"Wachten is helemaal niet erg meer als er een LILIANE PoppenVilla staat. Steeds meer medische praktijken en ziekenhuizen zetten dit bijzondere speelmeubel in hun wachtkamer en zijn zeer te spreken over het effect ervan op kinderen" [Monique Bowman, redakteur Arts & Auto].

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

VERWERKING BIJ ZIEK KIND

 

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, J. Vos-Kuizenga: "Wij zijn verheugd dat MCRZ als eerste Nederlandse ziekenhuis de LILIANE PoppenVilla heeft mogen ontvangen van een schenkersduo. Psychologen van de kinderafdeling van het MCRZ gebruiken de villa als observatie-instrument. Zo wordt zichtbaar hoe de verwerking van een ziekte verloopt en hoe een kind de ziekenhuisopname ervaart."

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

HULP VOOR KINDEREN

 

Stichting De Praktijk in Alkmaar en Hoorn biedt hulp aan kinderen met ontwikkelings-, gedrags en|of psychiatrische problemen. Orthopedagoog Anne Maaskant: “De PoppenVilla is inmiddels goed in gebruik genomen. Zowel voor diagnostische als voor therapeutische doeleinden kun je er veel kanten mee op. De kwaliteit van het materiaal is prachtig. Onze bevindingen en ervaringen tot nu toe zijn positief.”

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

KINDEREN MET EEN HANDICAP

 

Leverancier van aangepast spelmateriaal voor o.a. gehandicapte kinderen start de verkoop van de Villa: "Zelfs [met name psychogeriatrische] bewoners van verpleeghuizen kunnen enorm veel plezier en herkenning vinden in het bezig zijn met de LILIANE PoppenVilla. Het vroege geheugen wordt opnieuw geprikkeld!"

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

SPELTHERAPEUTEN

 

Speltherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onderzoeken de mogelijkheid om de LILIANE leading PoppenVilla in te zetten in hun diagnostisch en therapeutisch werk met kinderen. Dit doen zij op de thematische studiedag over 'Speltherapie en hechting'. Onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te maken met leer- of relatieproblemen.

 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

MEER TIJD VOOR KWALITEIT

 

Huisarts Swaans: "Sinds de plaatsing van de LILIANE PoppenVilla in mijn praktijk zijn de consulten met volwassenen geconcentreerder. Hun  kinderen verkiezen de voortzetting van het poppenspel in de wachtkamer! Regelmatig tref ik ook vaders, moeders, opa’s en oma’s gehurkt en zittend aan bij het speelmeubel. Het produkt geeft ontspanning. Het is zelfs enkele keren voorgekomen dat kinderen op woensdagmiddag ongezien de wachtkamer inglippen om met de PoppenVilla te komen spelen!".

 
 
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens  

EENZELFDE BALANS

 

Het Liliane Fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, direkteur G.B. Dollevoet: "Niet alleen de naam Liliane stemt overeen. Het Liliane Fonds streeft nadrukkelijk naar een balans tussen enerzijds een professionele, zakelijke aanpak en anderzijds oprechte aandacht voor elk kind als individu. Deze balans spreekt ons inziens ook uit uw ontwerp van de schitterende LILIANE PoppenVilla."

 
   

Het Sharing Success Gala staat in het teken van het 25-jarige jubileum van het Liliane Fonds en van de wederopbouw van de basisfaciliteiten in het door de Tsunami getroffen Atjeh [noord-Sumatra, Indonesië. De LILIANE PoppenVilla brengt op de veiling € 5.000,= op.

 
   
 
 
 

   
   
door Liliane Limpens 1 december 2012  
RELATIES TUSSEN SPEL EN DE  
PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID BIJ

JONGE KINDEREN

Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen. Deze conclusie trekt orthopedagoge Louise Berkhout uit haar promotie-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzocht de relaties tussen spel en de psychosociale gezondheid bij jonge kinderen [vier t/m zes jaar]. 

 

'Mijn advies is om kinderen minstens een paar uur per dag vrij te laten spelen. Taal en rekenen zijn al speerpunten in het onderwijs in groep 1 en 2 geworden, en ik constateer een afnemende kennis over het belang van spelen. Fantasiespel is het oefenen met sociale vaardigheden, en is positief voor het verwerken van life-events,' aldus Berkhout.

 

Berkhout interviewde 52 leerkrachten van 20 scholen over spel en psychosociale ontwikkeling. Voor de psychosociale ontwikkeling achten de leerkrachten van belang dat het kind leert een ‘zelf’ te zijn tussen anderen, communicatieve vaardigheden en sociale cognitie ontwikkelt, en leert door ervaring. De leerkrachten zien spel en de bijdrage ervan aan de psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen als een integraal proces.

 

Meisjes met een [sub]klinische score bij aandachtsproblemen speelden minder vaak samen met leeftijdsgenoten en de kwaliteit van het spel was lager dan bij meisjes met normale scores. Een onverwacht resultaat was dat jongens met een [sub]klinische score op het totaal van problemen, vaker samen speelden met anderen dan jongens met een normale score. Berkhout verklaart dit doordat bewegelijk spel en constructiespel minder verbale interactie vragen dan bijvoorbeeld verbeeldend spel.

 

'De deelnemende scholen hebben oog voor het belang van spelen. Het is belangrijk om op andere scholen, die minder aandacht geven aan spelen, te onderzoeken hoe emotionele, sociale en cognitieve competenties op een natuurlijke manier geoefend worden,' stelt Berkhout.